Cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24

Cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24

Các chuyên gia của Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 lần lượt xử lý các yêu cầu. Chúng tôi đã nhận được một số lượng lớn tin nhắn rác trong năm nay. Do đó, các chuyên gia Hỗ trợ không trả lời đúng lúc các yêu cầu cần trợ giúp khẩn cấp của họ.

Do những lý do này, giờ đây, bạn chỉ có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ từ một nơi: Tiện ích trợ giúp. Nhấp vào biểu tượng Câu hỏi để mở tiện ích Trợ giúp.

 supnew1.jpg

Cuộn tiện ích xuống dưới cùng > nhấp vào Đặt câu hỏi .

 supnew2.jpg

Trò chuyện hỗ trợ Bitrix24 chỉ dành cho người đăng ký gói thương mại. Ngoài ra, bạn cần phải là quản trị viên của Bitrix24 để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Cách tìm câu trả lời nhanh chóng #

Có rất nhiều bài viết và video Helpdesk miễn phí để bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi của bạn. Sử dụng tùy chọn tìm kiếm để tìm bài viết trong Bộ phận trợ giúp mà bạn cần.

supnew3.jpg

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến tiện ích Trợ giúp để bạn có thể tìm thấy câu trả lời nhanh hơn nữa. Vì vậy, hãy chú ý theo dõi!