Cách làm việc với menu chính của Bitrix24

Cách làm việc với menu chính của Bitrix24

Menu chính của Bitrix24 cho phép bạn truy cập các công cụ chính của Bitrix24 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Theo mặc định, menu chính của Bitrix24 được hiển thị ở dạng xem nhỏ gọn.

mainmenu1.png

Để mở rộng menu, chỉ cần di chuyển con trỏ đến nút menu.

mainmenu2.png

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ menu đầy đủ và nhỏ gọn bằng cách nhấp vào nút menu.

mainmenu3.png

Thay đổi công cụ chính #

Thứ tự của các mục trong menu phụ thuộc vào thứ đã được chọn làm công cụ chính. Bạn có thể thay đổi công cụ chính bằng cách nhấp vào menu Định cấu hình> Thay đổi công cụ chính .

mainmenu4.png

Chọn công cụ chính và tất cả các mục menu liên quan đến công cụ này sẽ nằm ở đầu menu chính.

mainmenu5.png

Tất cả các mục menu khác sẽ được ẩn dưới nút More . Bạn có thể kéo’n’drop bất kỳ mục menu nào.

mainmenu6.png

Sơ đồ trang web #

Để xem tất cả các công cụ có sẵn trong Bitrix24 của bạn, hãy nhấp vào nút Sơ đồ trang web .

mainmenu7.png


Các bài viết được đề xuất: