Cách kích hoạt phiếu giảm giá

Cách kích hoạt phiếu giảm giá

Cách mua gói đăng ký thương mại và kích hoạt mã #

  1. Sau khi chọn gói thương mại với chuyên gia tư vấn trực tuyến, bạn sẽ được dẫn đến cửa hàng của chúng tôi.
  2. Tiếp tục với thông tin thanh toán và lập hóa đơn của bạn, chọn phương thức thanh toán mong muốn.Đối với một số quốc gia, ID VAT hợp lệ của bạn có thể được yêu cầu.Đảm bảo địa chỉ email của bạn là chính xác – bạn sẽ nhận được mã để kích hoạt đăng ký thương mại của mình cho email này.Nhấp vào Thanh toán ngay (pay now) khi hoàn tất.
  3. Sau khi xác nhận thanh toán, mã kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.
  4. Để bắt đầu sử dụng đăng ký thương mại, bạn cần tạo tài khoản Bitrix24 tại đây https://www.bitrix24.net/create/Trước khi đăng ký quản lý tài khoản Bitrix24, bạn có thể chọn vùng miền ưa thích cho nó (ví dụ: .bitrix24.com, .bitrix24.de, v.v.)
  5. Để kích hoạt đăng ký thương mại của bạn, vui lòng áp dụng mã kích hoạt bên trong tài khoản đám mây Bitrix24 của bạn tại đây: Đăng ký (Subscription) > Gói Bitrix24 của tôi (My Bitrix24 plan) > Kích hoạt phiếu giảm giá (Activate coupon). Sau đó, nhập phiếu thưởng của bạn vào trường tương ứng và nhấp vào Kích hoạt (Activate).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sales@bitrix24.com.