Cách đăng ký và xác nhận địa chỉ email

Cách đăng ký và xác nhận địa chỉ email

Hiện tại, bạn có thể tạo tài khoản Bitrix24 mới trong một vài cú nhấp chuột, chỉ bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn. Bitrix24 mới sẽ được tạo và bạn có thể bắt đầu khám phá nó và thậm chí mời người dùng mới.

Xin lưu ý rằng một số tùy chọn có thể bị giới hạn cho đến khi bạn xác nhận địa chỉ email của mình (ví dụ: Điện thoại, Mạng Bitrix24, các gói cao hơn, v.v.). Những người dùng mới mà bạn đã mời cũng sẽ được thông báo rằng chủ sở hữu tài khoản (người tạo) vẫn chưa xác nhận địa chỉ email của họ.

Thay đổi tên tài khoản

Khi Bitrix24 mới được tạo – nó sẽ tự động được đặt một tên tài khoản ngẫu nhiên. Bạn có thể thay đổi tên này trong Cài đặt (menu bên trái tùy chọn Cài đặt, cuộn xuống cuối danh sách cài đặt). Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi tên tài khoản một lần (Người đăng ký gói Bitrix24 Standard & amp; Professional có đặc quyền bổ sung tại đây )

Sau khi tên tài khoản được thay đổi, trang Bitrix24 của bạn sẽ tự động tải lại (url tài khoản của bạn sẽ được cập nhật) & tất cả người dùng tài khoản của bạn sẽ được thông báo về việc thay đổi địa chỉ trong Trò chuyện chung .

Chỉnh sửa hồ sơ của riêng mình

Nếu bạn muốn chỉnh sửa hồ sơ của chính mình – ví dụ như thêm chi tiết liên hệ, ảnh hồ sơ, ngày sinh hoặc chức vụ, vui lòng nhấp vào góc trên cùng bên phải (ảnh) và chọn Chỉnh sửa cài đặt cấu hình.

Quan trọng: nếu bạn cần thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của mình – bạn chỉ có thể thực hiện việc này trong Trang tiểu sử mạng Bitrix24 (đọc thêm tại đây ).