Các thỏa thuận và yêu cầu lặp lại

Các thỏa thuận và yêu cầu lặp lại

Khách hàng có thể liên hệ với bạn nhiều lần. Trong trường hợp này, sẽ có một số thỏa thuận được liên kết với một địa chỉ liên hệ. Trong Bitrix24, các thỏa thuận như vậy được chia thành hai nhóm: yêu cầu lặp lại và thỏa thuận lặp lại .

Yêu cầu lặp lại #

Ví dụ: một khách hàng đã liên hệ với công ty của bạn vài lần nhưng không mua được gì. Bạn đã chuyển đổi khách hàng tiềm năng lặp lại (repeat leads) thành thỏa thuận, nhưng không có thỏa thuận nào trong số này giành được.

Tất cả những thỏa thuận này được coi là Yêu cầu lặp lại .

repeatinquiry1.png

Thỏa thuận lặp lại #

Khi khách hàng cuối cùng đã mua thứ gì đó từ bạn, bạn đã kết thúc thỏa thuận thành công. Tất cả các thỏa thuận của khách hàng này sẽ được tạo trong tương lai, sẽ được đánh dấu là Thỏa thuận lặp lại .

repeatdeal1.png