Các thay đổi trong trường hệ thống, đường hầm và tìm kiếm công ty trong CRM

Các thay đổi trong trường hệ thống, đường hầm và tìm kiếm công ty trong CRM

Một số tính năng mới đã xuất hiện trong Bitrix24, giúp làm việc với CRM thuận tiện hơn.

Phễu và đường hầm bán hàng #

Bây giờ bạn có thể chọn liệu robot sẽ sao chép hoặc di chuyển giao dịch.Đọc thêm trong bài viết Đường hầm bán hàng .

copy_move.jpg

Các trường hệ thống #

Chúng tôi đã thêm khả năng chọn liệu các trường hệ thống có được yêu cầu hay không. Ví dụ: Tên hoặc Email trong danh bạ, Tên hoặc Nhập công ty. Thay đổi này sẽ cho phép bạn cấu hình CRM linh hoạt theo nhiệm vụ của mình.Đọc thêm trong bài viết Các trường tùy chỉnh trong CRM .

Requi_field.jpg

Tìm kiếm công ty theo chi tiết #

Giờ đây, bạn có thể tìm thấy công ty không chỉ bằng tên mà còn bằng các chi tiết trong thỏa thuận và biểu mẫu liên hệ, cũng như trong tiêu đề của trang web.

Trong giao dịch hoặc biểu mẫu liên hệ, hãy mở trường Khách hàng và bắt đầu nhập bất kỳ chi tiết nào.

contact_details.jpg

Tìm kiếm thông qua tiêu đề hoạt động theo cách tương tự.

search_bar.jpg