Các quốc gia có thể mua sản phẩm Bitrix

Các quốc gia có thể mua sản phẩm Bitrix

Có thể mua đăng ký thương mại cho tài khoản đám mây Bitrix24 và tín dụng điện thoại ở tất cả các quốc gia, ngoại trừ các quốc gia được liệt kê bên dưới.

CÁC DỊCH VỤ TRẢ TIỀN KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

Rất tiếc, do các hạn chế về chính sách cấp phép, Bitrix, Inc. không được phép bán trực tiếp cho khách hàng của chúng tôi ở các quốc gia sau:

 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Georgia
 • Kazakhstan
 • Kyrgyzstan
 • Moldova
 • Nga
 • Tajikistan
 • Turkmenistan
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Estonia
 • Latvia
 • Lithuania

Đối với khách hàng của chúng tôi ở các quốc gia trên, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Văn phòng bán hàng của Nga tại sales@1c-bitrix.ru