Các cập nhật quan trọng trong gói Bitrix24 từ ngày 1 tháng 9

Các cập nhật quan trọng trong gói Bitrix24 từ ngày 1 tháng 9

Table of Contents

Các gói Bitrix24 sẽ được cập nhật vào ngày 1 tháng 9. Các gói mới có thể mở rộng hơn, vì vậy bạn có thể chọn gói hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của mình.

Năm gói Bitrix24 #

  • Miễn phí (Free) – miễn phí, phù hợp với các công ty nhỏ mới bắt đầu kinh doanh.
  • Start + – lập kế hoạch cho các doanh nghiệp siêu nhỏ cần hệ thống CRM và trang web.
  • CRM + – kế hoạch đặc biệt phù hợp với các công ty nhỏ sử dụng nhiều CRM.
  • Dự án + (Project+) – kế hoạch đặc biệt mới được thiết kế cho những công ty cần cộng tác dự án hiệu quả.
  • Tiêu chuẩn (Standard) – kế hoạch này phù hợp với các công ty lớn cần nhiều công cụ.
  • Chuyên nghiệp (Professional) – gói này được thiết kế cho những ai muốn sử dụng tất cả các công cụ của Bitrix24 mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Bạn có thể đọc thêm về các gói Bitrix24 được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các gói mới