Bitrix24 Professional Plan: khả năng không giới hạn

Bitrix24 Professional Plan: khả năng không giới hạn

Bitrix24 Professional Plan là lựa chọn tốt nhất cho các công ty đang có kế hoạch sử dụng tối đa tất cả các công cụ của Bitrix24. Gói Bitrix24 Professional bao gồm một số công cụ bổ sung so với các Gói Bitrix24 khác.

Sẽ là một quyết định khôn ngoan khi chuyển sang gói Bitrix24 Professional nếu:

Ngoài ra, bạn có thể chọn trong số hai gói mới tuyệt vời lớn hơn hai và ba lần!

Professional X2

  • Báo cáo phân tích CRM: tối đa 200.000 bản ghi;
  • Báo cáo Bán hàng Thông minh: tối đa 200.000 bản ghi;
  • Chiến dịch email: 2.000.000 email mỗi tháng;
  • Bộ nhớ Drive: 2 TB.

Professional X3

  • Báo cáo phân tích CRM: tối đa 300.000 bản ghi;
  • Báo cáo Sales Intelligence: tối đa 300.000 bản ghi;
  • Chiến dịch email: 3.000.000 email mỗi tháng;
  • Tăng bộ nhớ: 3 TB.

Bạn có thể so sánh các gói Bitrix24 trên Bảng giá trên đám mây của Bitrix24.