Báo cáo hiệu suất cá nhân trong CRM Analytics

Báo cáo hiệu suất cá nhân trong CRM Analytics

Table of Contents

Báo cáo Hiệu suất cá nhân giúp bạn xếp hạng người quản lý bán hàng của mình theo số lượng thỏa thuận giành được. Sử dụng biểu mẫu thông tin trong báo cáo này để đánh giá kết quả công việc của từng người quản lý.

Cách thức hoạt động #

Nhấp vào Phân tích CRM> Hiệu suất của nhân viên> Hiệu suất cá nhân .

Individualperformance1.jpg

Trước tiên, hãy chọn khoảng thời gian báo cáo. Tất cả các thỏa thuận đã đóng trong khoảng thời gian báo cáo sẽ được thêm vào báo cáo bất kể ngày tạo thỏa thuận là gì.

Individualperformance2.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Thời gian báo cáo trong CRM .

Di chuột qua một trong các cột để xem thống kê của nhân viên về các thỏa thuận.

Individualperformance3.jpg

Trong bảng Đóng góp của nhân viên , bạn có thể xem thông tin sau:

  • Nhân viên – tất cả người quản lý bán hàng có thỏa thuận được hiển thị trong cột này;
  • Giao dịch đang thực hiện – số lượng thoả thuận thắng hoặc thua của một nhân viên;
  • Tổng số tiền thắng cuộc – tổng số tiền giao dịch mà một nhân viên giành được;
  • Số tiền giao dịch giành được trung bình – số tiền trung bình của một giao dịch đã giành được trong khoảng thời gian báo cáo;
  • Chuyển đổi – phần trăm giao dịch đã giành được.Individualperformance4.jpg