Báo cáo của tôi

Báo cáo của tôi

Các báo cáo phân tích các yếu tố CRM đã được chuyển từ phần CRM sang phần Phân tích CRM . Giờ đây, bạn có thể xem tất cả các báo cáo các yếu tố CRM ở một nơi.

Chỉ cần nhấp vào Phân tích CRM> Báo cáo của tôi và chọn một yếu tố CRM mà bạn muốn xem báo cáo.

myreports1.jpg

Bạn có thể đọc thêm về từng báo cáo trong các bài viết này: