Áp dụng các thay đổi menu cho mọi người

Áp dụng các thay đổi menu cho mọi người

Quản trị viên có thể đặt chế độ xem menu của mình cho mọi người.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Trước hết, bạn cần định cấu hình menu chính và thêm bất kỳ mục tùy chỉnh nào bạn cần.Đọc thêm trong bài viết – Thêm các mục vào menu chính .

Sau đó, bạn cần nhấp vào Cấu hình menu> Đặt menu của tôi cho mọi người .

setmenu1.png

Chỉ định người dùng mà menu của bạn sẽ được đặt (người dùng mới hoặc tất cả người dùng) và nhấp vào Lưu .

setmenu2.png

Người dùng có thể cấu hình menu của họ theo cách họ cần, nhưng menu do quản trị viên đặt sẽ được coi là menu mặc định. Nếu người dùng nhấp vào menu Định cấu hình> menu Đặt lại , menu sẽ được đặt lại về chế độ xem mặc định (do quản trị viên đặt).

setmenu3.png