Ánh xạ Bitrix24 Drive làm ổ đĩa mạng trong Windows

Ánh xạ Bitrix24 Drive làm ổ đĩa mạng trong Windows

Để làm việc với các tệp tin Bitrix24 Drive trên máy tính, bạn có thể ánh xạ Bitrix24 Drive hoặc thư mục Bitrix24 Drive làm ổ đĩa mạng. Các tệp tin sẽ được đồng bộ hóa tự động (đồng bộ hóa hai chiều).

Nếu bạn ánh xạ Bitrix24 Drive dưới dạng ổ đĩa mạng, các quy trình nghiệp vụ sẽ hoạt động bình thường.

Có một số cách để bạn có thể kết nối Bitrix24 Drive:

Tất cả các phương pháp này đều yêu cầu Windows Vista trở lên.

Ổ đĩa mạng (qua cmd) #

Trong phần Drive , nhấp nút bánh răng -> Ổ đĩa mạng (Network Drive).

networkdrive1.png

Sao chép mã từ trường dữ liệu (như hình sau).

 networkdrive2.png

Trong Windows, nhấp vào Bắt đầu -> Chạy -> cmd và dán mã đã sao chép. Sau đó, nhập mật khẩu Bitrix24 của bạn và nhấn Enter .

Các biểu tượng sẽ không được hiển thị khi nhập mật khẩu của bạn – đó là điều bình thường.

 networkdrive3.png

Bây giờ, Bitrix24 Drive được kết nối như một ổ đĩa mạng. Khi mở nó, hệ thống có thể yêu cầu đăng nhập và mật khẩu Bitrix24 của bạn.

networkdrive4.png

Quan trọng! Nếu bạn đã có ổ Z:, chỉ cần thay thế nó bằng ổ khác chữ cái trong mã đã sao chép. Ví dụ: thay thế net use z bằng net use w .

Ổ đĩa mạng (qua explorer) #

Nhấp chuột phải vào Mạng -> nhấp vào Bản đồ ổ đĩa mạng (Map network drive).

networkdrive5.png

Dán mã đã sao chép vào trường Thư mục .

networkdrive6.png

Nếu bạn muốn thư mục (hoặc ổ đĩa) này được kết nối mỗi khi bạn đăng nhập vào hệ thống, hãy kích hoạt tùy chọn Kết nối lại khi đăng nhập .

Nếu bạn muốn kết nối trong tài khoản hiện không hoạt động, hãy kích hoạt tùy chọn Kết nối bằng thông tin đăng nhập khác nhau . Sau đó, bạn sẽ cần nhập thông tin đăng nhập tài khoản.

Nhấp vào Hoàn tất .

Kết nối thư mục qua Thêm Trình hướng dẫn Vị trí Mạng #

Khi kết nối qua explorer, nhấp vào Kết nối với trang Web mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ tài liệu và hình ảnh của mình . Sau đó, Thêm trình hướng dẫn vị trí mạng sẽ được khởi chạy.

 networkdrive7.png

Chỉ định nơi tạo vị trí mạng.

networkdrive8.png

Dán địa chỉ ổ đĩa hoặc thư mục.

networkdrive9.png

Nhập tên cho thư mục này.

networkdrive10.png

Nhấp vào Tiếp theo -> Kết thúc và thư mục sẽ được kết nối.

Ngắt kết nối ổ đĩa hoặc thư mục #

Để ngắt kết nối ổ đĩa mạng, nhấp chuột phải vào ổ đĩa này và nhấp vào Disconnect (Ngắt kết nối).

networkdrive11.png

Để ngắt kết nối một thư mục, nhấp chuột phải vào thư mục đó và nhấp vào Xóa (Delete).

networkdrive12.png